Η Κλινική ύπνωση ως θεραπευτικό μέσον απο την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα

"...δυστυχώς η προσωπικότητά μας διαμορφώνεται μέχρι να γίνουμε τεσσάρων ετών. Δεν θυμόμαστε συνήθως τι γινόταν πριν την ηλικία των τεσσάρων ετών, υπό αυτή την έννοια είμαστε απόλυτα θύματα των γονιών μας..."

Στιγμιότυπo από την διάλεξη του Καθηγητή Ι. Ν. Νέστορος “Σύγχρονα Αμφιαράεια: Η Κλινική Ύπνωση ως θεραπευτικό μέσον από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα”.

Joannis Nestoros Σύγχρονα Αμφιαράειαerror: Content is protected !!